Créer un test
Connectez-vous !
Cliquez ici pour vous connecter
Nouveau compte
Des millions de comptes créés sur nos sites

100 % gratuit !
[Avantages]


- Accueil
- Accès rapides
- Imprimer
- Livre d'or
- Recommander
- Signaler un problème


Recommandés :
- Jeux gratuits
- Nos autres sites



Publicités :
   


Apprendre le néerlandais > Cours & exercices de néerlandais > test de néerlandais n°38536 : Culture générale - quiz

> Plus de cours & d'exercices de néerlandais sur les mêmes thèmes : | Géographie [Autres thèmes]
> Tests similaires : - Belgique-géographie - Agatha Christie-Hercule Poirot - Pays-Bas : Habitudes alimentaires - Allemagne : Mur de Berlin - Belgique-Bruges - Bandes dessinées - Pays-Bas : Anne Frank - Belgique : Hymne national
> Double-cliquez sur n'importe quel terme pour obtenir une traduction...


Culture générale - quiz


Un bref résumé d'une célébrité doit vous permettre de retrouver son nom dans le menu déroulant.





Avancé Tweeter Partager
Exercice de néerlandais "Culture générale - quiz" créé par mariebru avec le générateur de tests - créez votre propre test ! [Plus de cours et d'exercices de mariebru]
Voir les statistiques de réussite de ce test de néerlandais

Merci de vous connecter à votre compte pour sauvegarder votre résultat.


1. Hij was een Poolse astronoom. Hij bestudeerde optica, wiskunde, perspectief en kerkelijk recht. Werd in 1497 kanunnik. Studeerde ook medicijnen en was arts tot 1512. De 'revolutionibus orbium coelestium' bewijst dat de zon het middelpunt van het zonnestelsel is, in 1530.



2. Duits-Engelse astronoom, die in Hannover werd geboren. Aanvankelijk was hij musicus, maar zwaaide naar astronomie om en bouwde een spiegeltelescoop. Hij ontdekte Uranus. Ook ontdekte hij twee satellieten van Saturnus. In 1789 bouwde hij een telescoop van 12 meter.



3. Frans natuuronderzoeker. Kreeg belangstelling voor planten toen hij in het Franse leger aan de Riviera diende. Hij werd directeur van de Franse koninklijke tuin. Hij was een van de eerste geleerden die het principe van de evolutie in de dierenwereld uiteenzette.



4. Hij was een Duitse wis-en natuurkundige. Tussen 1905 en 1916 werd hij wereldvermaard door zijn relativiteitstheorie. In 1940 verliet hij Duitsland en werd Amerikaans staatsburger. Hij voorzag de mogelijkheid van een 'superboom', die op atoomsplitsing gebaseerd zou zijn. Na de oorlog drong hij sterk aan op beperking van atoomwapens.



5. Hij was een Engels wis- en natuurkundige. Hij studeerde aan het Trinity College te Cambridge.Van hem gaat het verhaal dat het vallen van een appel hem inspireerde tot het nadenken over de wetten van de zwaartekracht. Hij was van 1703 tot zijn dood voorzitter van de Royal Society.



6. Deze uitvinder begon als spoorwegkrantenjongen. Bestudeerde de telegrafie en vond toen een automatische repetitor uit om berichten van de ene telegraafdraad naar de andere over te brengen.



7. Frans wiskundige, fysicus en theoloog. Hij was een wonderkind, dat op zijn 16de jaar een geschrift over stereometrie publiceerde. Na zijn dood werden aantekeningen van hem gevonden over christelijke waarheden; deze werden in 1669 als de beroemde 'Pensées' gepubliceerd.



8. Amerikaans automobielconstructeur en -fabricant. Hij bouwde zijn eerste auto in 1893; hij was de uitvinder van de massaproduktie.



9. Hij was een Zweedse uitvinder en scheikundige. In 1867 bereidde hij de explosieve stof dynamiet. In 1889 kwam hij met verscheidene soorten rookloos kruit. Uit de fabricage van explosieven verwierf hij een reusachtig vermogen dat hij naliet om daaruit de jaarlijkse prijzen voor de vrede, literatuur, natuurkunde, scheikunde en geneeskunde toe te kennen.



10. Oostenrijkse arts en grondlegger van de psycho-analyse. Studeerde medicijnen in Wenen, specialiseerde zich in neurologie. Zijn grootste werk 'Die Traumdeutung' werd in 1900 gepubliceerd.












Fin de l'exercice de néerlandais "Culture générale - quiz"
Un cours ou un exercice gratuit de néerlandais pour apprendre gratuitement le néerlandais
Tous les exercices | Plus de cours et d'exercices de néerlandais sur les mêmes thèmes : | Géographie

Partager : Facebook / Twitter / ... 


> INDISPENSABLES : TESTEZ VOTRE NIVEAU | GUIDE DE TRAVAIL | NOS MEILLEURES FICHES | Fiches les plus populaires | Aide/Contact

> COURS ET TESTS : Abréviations | Accords | Adjectifs | Adverbes | Alphabet | Animaux | Argent | Argot | Articles | Audio | Auxiliaires | Chanson | Communication | Comparatifs/Superlatifs | Composés | Conditionnel | Confusions | Conjonctions | Connecteurs | Contes | Contraires | Corps | Couleurs | Courrier | Cours | Dates | Dialogues | Dictées | Décrire | Démonstratifs | Ecole | Etre | Exclamations | Famille | Faux amis | Films | Formation | Futur | Fêtes | Genre | Goûts | Grammaire | Grands débutants | Guide | Géographie | Heure | Homonymes | Impersonnel | Infinitif | Internet | Inversion | Jeux | Journaux | Lettre manquante | Littérature | Magasin | Maison | Majuscules | Maladies | Mots | Mouvement | Musique | Mélanges | Métiers | Météo | Nature | Nombres | Noms | Nourriture | Négations | Opinion | Ordres | Participes | Particules | Passif | Passé | Pays | Pluriel | Politesse | Ponctuation | Possession | Poèmes | Pronominaux | Pronoms | Prononciation | Proverbes | Prépositions | Présent | Présenter | Quantité | Question | Relatives | Sports | Style direct | Subjonctif | Subordonnées | Synonymes | Temps | Tests de niveau | Tous les tests | Traductions | Travail | Téléphone | Vidéo | Vie quotidienne | Villes | Voitures | Voyages | Vêtements


> NOS AUTRES SITES GRATUITS : Cours d'anglais | Cours mathématiques | Cours d'espagnol | Cours d'allemand | Cours de français | Outils utiles | Bac d'anglais | Learn French | Learn English | Créez des exercices

> INFORMATIONS : Copyright - En savoir plus, Aide, Contactez-nous [Conditions d'utilisation] [Conseils de sécurité] Reproductions et traductions interdites sur tout support (voir conditions) | Contenu des sites déposé chaque semaine chez un huissier de justice | Mentions légales / Vie privée | Cookies .
| Cours et exercices de néerlandais 100% gratuits, hors abonnement internet auprès d'un fournisseur d'accès .