Créer un test
Connectez-vous !
Cliquez ici pour vous connecter
Nouveau compte
Des millions de comptes créés sur nos sites

100 % gratuit !
[Avantages]


- Accueil
- Accès rapides
- Imprimer
- Livre d'or
- Recommander
- Signaler un problème


Recommandés :
- Jeux gratuits
- Nos autres sitesPublicités :
   


Apprendre le néerlandais > Cours & exercices de néerlandais > test de néerlandais n°63053 : Pays-Bas : Histoire du pays (16)

> Plus de cours & d'exercices de néerlandais sur les mêmes thèmes : | Géographie | Pays [Autres thèmes]
> Tests similaires : - Noms des habitants et adjectifs des pays - Belgique-géographie - Agatha Christie-Hercule Poirot - Pays-Bas : Habitudes alimentaires - Belgique : Circulation routière - Allemagne : Mur de Berlin - Belgique-Bruges - Bandes dessinées
> Double-cliquez sur n'importe quel terme pour obtenir une traduction...


Pays-Bas : Histoire du pays (16)


NEDERLAND (16)

 Lors de différents examens aux Pays-Bas, des questions portent sur l'histoire du pays.
Nous allons donc remonter le temps...

Michiel de Ruyter

Het Rampjaar (1672)L'année des catastrophes (1672)

Frankrijk en Engeland en de bisdommen Keulen en Munster verklaren de Republiek de oorlog. Willem III wordt stadhouder. De raadpensionaris Johan de Witt wordt door de Haagse bevolking vermoord. Op zee behaalt Michiel de Ruyter belangrijke successen tegen de Frans-Engelse vloot.

La France et l'Angleterre ainsi que les diocèses de Cologne et de Münster déclarent la guerre à la République. Guillaume III devient stadhouder. Le grand pensionnaire Johan de Witt est assassiné par la population de La Haye. Michiel de Ruyter remporte d'importantes batailles sur la flotte franco-anglaise.

Op politiek gebied stonden de twee protestantse zeemogendheden(de Republiek en Engeland) vrij dicht bij elkaar.Vanwege de grote handelsbelangen en concurrentie op zee ontstonden er vanaf 1651 steeds conflicten tussen de twee landen.Het begon bij de Akte van Navigatie,een wet die door de Engelsen was afgekondigd om het monopolie van de Hollandse schepen in Europa en in Oost- en West-Indië te ondermijnen. Deze Akte stuitte op een krachtig verzet . De Staten reageerden door 150 oorlogsschepen uit te rusten. In 1652 brak de Eerste Engelse Oorlog uit.De admiraals Maarten Tromp, Michiel de Ruyter en Witte de With behaalden enkele successen, maar leden ook verliezen tegen de Engelsen. In 1654 kwam het tot vrede tussen Engeland en de Nederlanden. Maar enkele jaren later verklaarde de Engelse koning Karel II de Republiek opnieuw de oorlog. Deze Tweede Engelse Oorlog duurde van 1665 tot 1667. Om de in 1667 hervatte vredesbesprekingen kracht bij te zetten ondernam Michiel de Ruyter zijn befaamde 'Tocht naar Chatham'.Hij voer de Theems op tot de militaire haven van Chatham.Hier werd een groot deel van de Engelse vloot verwoest en het vlaggeschip de 'Royal Charles' meegenomen.De vrede werd in juli getekend,waarbij de Akte van Navigatie in belangrijke mate werd afgezwakt.

Si sur le plan politique les deux grandes puissances maritimes protestantes de l'époque, l'Angleterre et la République des Provinces-Unies, avaient d'évidentes affinités, l'opposition de leurs intérêts commerciaux et leur rivalité sur les mers suscitèrent à partir de 1651 d'incessants conflits. Tout commence par le Navigation Act, une loi promulguée par les Anglais et qui avait pour but manifeste de saper le monopole de fait de la flotte marchande hollandaise en Europe aussi bien que dans les Indes orientales et occidentales. Les réactions furent violentes, et les États ripostèrent en armant une flotte de 150 bâtiments de guerre. La Première Guerre anglaise éclata en 1652 ; les amiraux Maarten Tromp, Michiel de Ruyter et Witte de With remportèrent quelques succès, mais ils subirent aussi des revers ; la paix fut signée en 1654. Quelques années plus tard, le roi Charles II déclara à nouveau la guerre à la république ; cette Seconde Guerre anglaise allait durer de 1665 à 1667. Des pourparlers de paix s'engagèrent en 1667, et pour appuyer l'action des diplomates Michiel de Ruyter mena un raid dévastateur qui le fit remonter la Tamise jusqu'au port militaire de Chatham, où il détruisit une grande partie de la flotte anglaise et se paya même le luxe d'emporter comme butin le navire amiral ' Royal Charles '. La paix fut signée en juillet, ce qui affaiblit considérablement le Navigation Act.

Het jaar 1672 is in de Nederlandse geschiedenis gekend als 'Het Rampjaar '. Lodewijk XIV,koning van Frankrijk, sloot in dat jaar een verbond met de Engelsen en de bisschoppen van Keulen en Munster en verklaarde de Republiek de oorlog. Op zee vormde De Frans-Engelse vloot een constante bedreiging voor de Nederlandse kust,terwijl de vijandelijke legers heel het land veroverden,behalve Holland,Zeeland en de stad Groningen... Ook in Den Haag heerste er tweedracht:de predikanten en het lagere volk waren zeer oranjegezind. Raadpensionaris Johan de Witt was een felle tegenstander van de grote macht van de Oranjes en steunde de staatsgezinden in de Republiek.Door de Staten van Holland werd bovendien het 'Eeuwig Edict' afgekondigd. Hierin werd ondermeer bepaald dat het stadhouderschap werd afgeschaft, waardoor de Oranjes in feite alle macht ontnomen werd. Het ging vooral om de jonge Willem III, die meer aanspraak ging maken op zijn positie als kapitein-generaal en zijn titel als stadhouder. Toen echter de Staten van Zeeland Willem III benoemden als stadhouder, volgden de andere Staten ook en was de macht van Johan de Witt gebroken. Hij kreeg de schuld van de invasie, hij had het leger verwaarloosd en de dreigingen van een Franse inval onderschat. In 1672 werden Johan de Witt en zijn broer Cornelis in Den Haag door een oranjegezinde volksmassa vermoord.

Dans l'histoire néerlandaise, l'année 1672 est l'année terrible, celle de toutes les catastrophes. Le roi de France Louis XIV, qui avait signé une alliance avec les Anglais et les deux évêques de Cologne et de Münster, déclara la guerre à la république. Tandis que la flotte franco-anglaise faisait peser une menace constante sur les côtes néerlandaises, les armées ennemies envahirent tout le pays, à l'exception des deux provinces de Hollande et de Zélande et de la ville de Groningue. À La Haye, la discorde régnait : si les prédicateurs et le petit peuple étaient farouchement orangistes, le grand pensionnaire Johan de Witt, adversaire déclaré du pouvoir considérable des Orange, soutenait les partisans de la prééminence des États. Les États de Hollande adoptèrent alors un ' Édit Éternel ', qui supprimait notamment la fonction de stadhouder dans leur province. C'était saper la puissance des Orange et affaiblir en particulier le jeune Guillaume III, qui commençait à réclamer haut et fort sa fonction de capitaine-général et son titre de stadhouder. Mais lorsque les États de Zélande nommèrent le prince stadhouder de leur province et que les autres provinces leur emboîtèrent le pas, Johan de Witt perdit la partie. On lui reprocha l'invasion, on l'accusa d'avoir négligé l'armée et d'avoir sous-estimé le risque d'une invasion française, et finalement la populace orangiste de La Haye le massacra ainsi que son frère.

Willem III wist in 1673 alle vijandelijke troepen uit de Nederlanden te verdrijven. Op zee bracht Michiel de Ruyter de Engels-Franse vloot geduchte nederlagen toe. In 1674 sloten de Republiek en Engeland opnieuw vrede. Ook met de Keulse en Munsterse bisschoppen werd de vrede getekend. In 1676 begonnen de vredesonderhandelingen met Frankrijk. In hetzelfde jaar stierf Michiel de Ruyter tijdens een zeeslag tegen de Franse vloot in de Middellandse Zee.Zijn prestige was zo groot,dat Lodewijk XIV ,ondanks de oorlog,besliste dat alle Franse kustbatterijen saluutschoten moesten lossen , uit respect voor de grote admiraal wanneer het schip met het stoffelijk overschot van De Ruyter voorbijvoer. In 1678 werd in Nijmegen de vrede met Frankrijk getekend, waarbij de Republiek alle door Frankrijk bezette zuidelijke gebieden terugkreeg.

L'année suivante, Guillaume III réussit à chasser les troupes ennemies du territoire national, tandis que sur mer Michiel de Ruyter menait la vie dure à la flotte franco-anglaise. La république signa la paix avec l'Angleterre en 1674, puis avec les deux évêques allemands, et des négociations s'engagèrent avec la France en 1676. Cette année-là vit Michiel de Ruyter tomber lors d'une bataille contre la flotte française en Méditerranée ; son prestige était si grand que Louis XIV décida qu'en hommage, et malgré la guerre, toutes les batteries côtières de France salueraient de leurs salves le passage du navire de guerre ramenant au pays la dépouille du grand amiral. La paix signée avec la France en 1678 à Nimègue rendit à la république les territoires méridionaux occupés par les Français.

Avancé Tweeter Partager
Exercice de néerlandais "Pays-Bas : Histoire du pays (16)" créé par mariebru avec le générateur de tests - créez votre propre test ! [Plus de cours et d'exercices de mariebru]
Voir les statistiques de réussite de ce test de néerlandais

Merci de vous connecter à votre compte pour sauvegarder votre résultat.


1. Welke landen verklaren de oorlog aan de Republiek ?2. Wie werd stadhouder ?3. In welk jaar brak de Eerste Engelse Oorlog uit ?4. Hoelang duurde de Tweede Engelse Oorlog ?5. In welke haven stond de 'Royal Charles' ?6. Wie waren zeer oranjegezind ?7. Wat werd door de Staten van Holland afgekondigd ?8. Wanneer wist Willem III alle vijandelijke troepen uit de Nederlanden te verdrijven ?9. In welk jaar begon er weer een oorlog met Frankrijk ?10. In welk jaar werd de vrede met Frankrijk getekend ?
Fin de l'exercice de néerlandais "Pays-Bas : Histoire du pays (16)"
Un cours ou un exercice gratuit de néerlandais pour apprendre gratuitement le néerlandais
Tous les exercices | Plus de cours et d'exercices de néerlandais sur les mêmes thèmes : | Géographie | Pays

Partager : Facebook / Twitter / ... 


> INDISPENSABLES : TESTEZ VOTRE NIVEAU | GUIDE DE TRAVAIL | NOS MEILLEURES FICHES | Fiches les plus populaires | Aide/Contact

> COURS ET TESTS : Abréviations | Accords | Adjectifs | Adverbes | Alphabet | Animaux | Argent | Argot | Articles | Audio | Auxiliaires | Chanson | Communication | Comparatifs/Superlatifs | Composés | Conditionnel | Confusions | Conjonctions | Connecteurs | Contes | Contraires | Corps | Couleurs | Courrier | Cours | Dates | Dialogues | Dictées | Décrire | Démonstratifs | Ecole | Etre | Exclamations | Famille | Faux amis | Films | Formation | Futur | Fêtes | Genre | Goûts | Grammaire | Grands débutants | Guide | Géographie | Heure | Homonymes | Impersonnel | Infinitif | Internet | Inversion | Jeux | Journaux | Lettre manquante | Littérature | Magasin | Maison | Majuscules | Maladies | Mots | Mouvement | Musique | Mélanges | Métiers | Météo | Nature | Nombres | Noms | Nourriture | Négations | Opinion | Ordres | Participes | Particules | Passif | Passé | Pays | Pluriel | Politesse | Ponctuation | Possession | Poèmes | Pronominaux | Pronoms | Prononciation | Proverbes | Prépositions | Présent | Présenter | Quantité | Question | Relatives | Sports | Style direct | Subjonctif | Subordonnées | Synonymes | Temps | Tests de niveau | Tous les tests | Traductions | Travail | Téléphone | Vidéo | Vie quotidienne | Villes | Voitures | Voyages | Vêtements


> NOS AUTRES SITES GRATUITS : Cours d'anglais | Cours mathématiques | Cours d'espagnol | Cours d'allemand | Cours de français | Outils utiles | Bac d'anglais | Learn French | Learn English | Créez des exercices

> INFORMATIONS : Copyright - En savoir plus, Aide, Contactez-nous [Conditions d'utilisation] [Conseils de sécurité] Reproductions et traductions interdites sur tout support (voir conditions) | Contenu des sites déposé chaque semaine chez un huissier de justice | Mentions légales / Vie privée | Cookies .
| Cours et exercices de néerlandais 100% gratuits, hors abonnement internet auprès d'un fournisseur d'accès.