Créer un test
Connectez-vous !
Cliquez ici pour vous connecter
Nouveau compte
Des millions de comptes créés sur nos sites

100 % gratuit !
[Avantages]


- Accueil
- Accès rapides
- Imprimer
- Livre d'or
- Recommander
- Signaler un problème


Recommandés :
- Jeux gratuits
- Nos autres sitesPublicités :
   


Apprendre le néerlandais > Cours & exercices de néerlandais > test de néerlandais n°66600 : Pays-Bas : Histoire du pays (29)

> Plus de cours & d'exercices de néerlandais sur les mêmes thèmes : | Géographie | Pays [Autres thèmes]
> Tests similaires : - Noms des habitants et adjectifs des pays - Belgique-géographie - Agatha Christie-Hercule Poirot - Pays-Bas : Habitudes alimentaires - Belgique : Circulation routière - Allemagne : Mur de Berlin - Belgique-Bruges - Bandes dessinées
> Double-cliquez sur n'importe quel terme pour obtenir une traduction...


Pays-Bas : Histoire du pays (29)


NEDERLAND (29)

 Lors de différents examens aux Pays-Bas, des questions portent sur l'histoire du pays.
Nous allons donc remonter le temps...

Ferdinand Domela Nieuwenhuis

Oprichting SDAP (1894)

Fondation du SDAP (1894)

Oprichting van de Sociaal Democratische Arbeiders Partij (SDAP). Een moderne politieke partij die in de loop van de twintigste eeuw grote invloed zal uitoefenen binnen de Nederlandse politiek.

Fondation du Parti des travailleurs social-démocrate (SDAP). Parti politique moderne, il aura une grande influence sur la politique néerlandaise au cours du XXe siècle.

 

In 1901 werd Abraham Kuyper (1837-1920) minister-president en minister van Binnenlandse Zaken. Omdat hij zich altijd positief had uitgelaten over sociale wetgeving werd van hem veel verwacht. Bij het uitblijven van een goede sociale wetgeving brak in 1903 een grote spoorwegstaking uit. Deze staking sloeg over naar andere bedrijfstakken. Kuyper trad hard op tegen de stakers. Ook werd het de ambtenaren wettelijk verboden te staken. Toch kwamen na deze stakingen snel verschillende wetten tot stand op sociaal gebied. De naleving ervan was echter nog verre van volmaakt.

 Lorsqu'Abraham Kuyper (1837-1920) devint Premier ministre et ministre de l'Intérieur, en 1901, les Néerlandais fondèrent en lui de grandes espérances, car il s'était toujours montré partisan d'une législation sociale. Aussi, en 1903, l'adoption d'une telle législation se faisant par trop attendre, les cheminots se mirent-ils en grève. Le mouvement ne tarda pas à s'étendre à d'autres secteurs d'activités. Kuyper réprima énergiquement les grèves. Il fit aussi voter une loi interdisant aux fonctionnaires de faire la grève. Reste que diverses lois sociales furent adoptées peu après les grèves. Malheureusement, leur application était loin d'être parfaite.

Abraham Kuyper, oprichter en politiek leider van de Anti-Revolutionaire Partij, werd in 1901 Nederlands eerste minister-president in moderne zin. Hij was als predikant ook in geloofskwesties actief en hij werd de spreekbuis van het eenvoudige rechtzinnige kerkvolk, ook wel aangeduid als de 'kleine luyden'. Hij wilde de gereformeerde orthodoxie handhaven, maar dan wel aangepast aan de maatschappelijke veranderingen. Er moest een 'vrije kerk' komen waarin de gemeenten autonoom waren. De door de vrijzinnige burgerij gedomineerde synode (kerkelijke leiding) moest verdwijnen. Dit leidde uiteindelijk tot een scheuring binnen de Nederlandse Hervormde Kerk.

Fondateur et leader politique du Parti antirévolutionnaire, Abraham Kuyper fut le premier véritable Premier ministre des Pays-Bas, au sens actuel du terme. Pasteur de son état, il se préoccupait aussi des questions religieuses et devint en quelque sorte le porte-parole des ' petites gens ', qui constituaient le peuple protestant de stricte obédience. Il voulait maintenir l'orthodoxie réformée, mais en l'adaptant à l'évolution de la société ; il préconisait une ' Église libre ', au sein de laquelle les paroisses seraient autonomes tout en étant coiffées par un synode dominé par la bourgeoisie protestante libérale. Cela conduisit finalement à un schisme au sein de l'Église réformée des Pays-Bas.

Aan de andere kant van het politieke spectrum stond ook een predikant: Ferdinand Domela Nieuwenhuis, oprichter van de eerste socialistische beweging in Nederland, de Sociaal Democratische Bond (SDB). De ideologie van de SDB was revolutionair, antikerkelijk en anti-koningsgezind. Domela verzette zich principieel tegen alle vormen van parlementarisme. Hij had een grote afkeer van politiek en tactisch geschipper. Dat ging zover dat hij de SDB wist over te halen niet aan de verkiezingen in 1893 deel te nemen. Dit leidde in 1894 tot de oprichting van een nieuwe politieke partij, de Sociaal-Democratische Arbeiderspartij (SDAP). De ideologie van deze partij was gegrondvest op het marxisme. Pieter Jelles Troelstra was de belangrijkste man van de partij. Hij bleef tot 1925 de parlementaire leider.

À l'autre extrémité de l'éventail politique, on trouvait aussi un pasteur protestant, Ferdinand Domela Nieuwenhuis, fondateur du premier mouvement d'inspiration socialiste aux Pays-Bas, l'Union social-démocrate, la SDB. L'idéologie de la SDB était révolutionnaire, anticléricale et antiroyaliste. Domela Nieuwenhuis s'opposait, par principe, à toute forme de parlementarisme. Il nourrissait une profonde aversion pour la politique et les compromissions tactiques, au point même qu'il parvint à persuader la SDB de ne pas participer aux élections législatives de 1893. Cette attitude fut à l'origine de la constitution, en 1894, d'un nouveau parti politique, le Parti social-démocrate des Travailleurs, le SDAP, dont l'idéologie se fondait sur le marxisme et dont le leader fut, depuis sa fondation jusqu'en 1925, Pieter Jelles Troelstra.

Naast politieke vernieuwing bloeide in de periode 1870 - 1920 ook het wetenschappelijk en cultureel leven op. In Den Haag vormde zich 'De Haagse School'. Schilders als Jozef Israëls, J.H. Weissenbruch, Jacob en Willem Maris en Anton Mauve zetten op impressionistische wijze de traditie van de landschapsschilders uit de Gouden Eeuw voort. Vincent van Gogh, die tot de meest bekende schilders van Nederland behoort, ontwikkelde een geheel eigen stijl. Het schilderij 'Aardappeleters' is een van zijn meesterwerken. Schilderde hij in zijn vroege werken sociale misstanden, later ging hij op expressionistische wijze landschappen en alledaagse taferelen schilderen. Rond 1880 ontstond in de Nederlandse literatuur de beweging die de 'Tachtigers' wordt genoemd. Jonge dichters zochten vernieuwing in de dichtkunst via de formules 'L'art pour l'art ' en 'Vorm en inhoud zijn één'. In het tijdschrift 'De nieuwe Gids' gaven zij uiting aan hun dichtkunst. Willem Kloos, Albert Verwey en Jacques Perk, maar ook Herman Gorter, Henriëtte Roland Holst en Frederik van Eeden behoorden tot de beweging.

La période 1870-1920 ne se caractérisa pas seulement par un renouveau politique aux Pays-Bas, ce fut aussi une époque de grand rayonnement culturel et scientifique. Un certain nombre de peintres __ Jozef Israëls, Jacob et Willem Maris, J.H. Weissenbruch et Anton Mauve, pour n'en citer que quelques-uns __ se groupèrent pour former l'École de La Haye, qui perpétuait, sur le mode expressionniste, la tradition des peintres paysagistes du Siècle d'or. Vincent Van Gogh, un des plus grands noms de la peinture néerlandaise, se créa un style tout à fait particulier. Les Mangeurs de pommes de terre est un des tableaux les plus connus de sa première période, passée à Nuenen, au presbytère où habitait son père, un pasteur protestant. Peintre de l'injustice sociale dans ses premières années, il évolua rapidement vers le paysage et les scènes de la vie quotidienne qu'il peignait dans un style expressionniste. Dans les années quatre-vingts, un certain nombre de jeunes poètes cherchèrent à renouveler la poésie. Ils créèrent le mouvement des Tachtigers (littéralement : ceux des années quatre-vingts), un courant littéraire qui professait ' l'art pour l'art ' et la symbiose entre le fond et la forme. Ils avaient fondé une revue littéraire, ' De nieuwe Gids ' (littéralement : le nouveau guide), qui publia des textes de Willem Kloos, Albert Verwey, Jacques Perk, Herman Gorter, Henriette Roland Holst et Frederik van Eeden.

Op wetenschappelijk gebied zijn het de natuurkundigen Hendrik Antoon Lorentz (Nobelprijs 1902), Pieter Zeeman (Nobelprijs 1902) en Heike Kamerlingh Onnes (Nobelprijs 1913) die Nederland weer een vooraanstaande positie geven. Ook de meteoroloog Buys Ballot, de bioloog Hugo de Vries en de rechtsgeleerde Tobias Asser, die in 1911 de Nobelprijs voor de Vrede kreeg, hebben daar aan bijgedragen. De architect Hendrik Petrus Berlage (1856-1934) verwierf faam door de bouw van het Beursgebouw in Amsterdam, het Haags Gemeentemuseum en de stadswijk Amsterdam-Zuid.Dans le domaine scientifique, ce sont des physiciens qui redonnèrent aux Pays-Bas une place de premier plan : Hendrik Antoon Lorentz (Prix Nobel en 1902), Pieter Zeeman (Prix Nobel en 1902) et Heike Kamerlingh Onnes (Prix Nobel en 1913). Dans d'autres domaines, des savants tels que le météorologiste Christoph Buys Ballot, le biologiste Hugo De Vries et le juriste Tobias Asser (Prix Nobel de la paix en 1911) firent eux aussi honneur aux Pays-Bas. En architecture, Hendrik Petrus Berlage (1856-1934) se fit une renommée internationale avec la Bourse d'Amsterdam, le Musée municipal de La Haye et un quartier résidentiel du sud d'Amsterdam.


Répondez aux questions

Avancé Tweeter Partager
Exercice de néerlandais "Pays-Bas : Histoire du pays (29)" créé par mariebru avec le générateur de tests - créez votre propre test ! [Plus de cours et d'exercices de mariebru]
Voir les statistiques de réussite de ce test de néerlandais

Merci de vous connecter à votre compte pour sauvegarder votre résultat.


1. Wat betekenen de letters SDAP ?2. Wie werd in 1901 werd minister-president en minister van Binnenlandse Zaken ?3. Wat was hij ook ?4. Wie was de leider van de SDAP ?5. Volgens die tekst wie is de meest bekende schilders van Nederland ?6. Welk tijdschrift publiceerde Willem Kloos en andere dichters ?7. Welke Nederlander krijgt de Nobelprijs in 1902 ?8. Wat was de beroep van Hendrik Petrus Berlage ?9. Wat was Tobias Asser ?10. In welk jaar stierf Abraham Kuyper ?
Fin de l'exercice de néerlandais "Pays-Bas : Histoire du pays (29)"
Un cours ou un exercice gratuit de néerlandais pour apprendre gratuitement le néerlandais
Tous les exercices | Plus de cours et d'exercices de néerlandais sur les mêmes thèmes : | Géographie | Pays

Partager : Facebook / Twitter / ... 


> INDISPENSABLES : TESTEZ VOTRE NIVEAU | GUIDE DE TRAVAIL | NOS MEILLEURES FICHES | Fiches les plus populaires | Aide/Contact

> COURS ET TESTS : Abréviations | Accords | Adjectifs | Adverbes | Alphabet | Animaux | Argent | Argot | Articles | Audio | Auxiliaires | Chanson | Communication | Comparatifs/Superlatifs | Composés | Conditionnel | Confusions | Conjonctions | Connecteurs | Contes | Contraires | Corps | Couleurs | Courrier | Cours | Dates | Dialogues | Dictées | Décrire | Démonstratifs | Ecole | Etre | Exclamations | Famille | Faux amis | Films | Formation | Futur | Fêtes | Genre | Goûts | Grammaire | Grands débutants | Guide | Géographie | Heure | Homonymes | Impersonnel | Infinitif | Internet | Inversion | Jeux | Journaux | Lettre manquante | Littérature | Magasin | Maison | Majuscules | Maladies | Mots | Mouvement | Musique | Mélanges | Métiers | Météo | Nature | Nombres | Noms | Nourriture | Négations | Opinion | Ordres | Participes | Particules | Passif | Passé | Pays | Pluriel | Politesse | Ponctuation | Possession | Poèmes | Pronominaux | Pronoms | Prononciation | Proverbes | Prépositions | Présent | Présenter | Quantité | Question | Relatives | Sports | Style direct | Subjonctif | Subordonnées | Synonymes | Temps | Tests de niveau | Tous les tests | Traductions | Travail | Téléphone | Vidéo | Vie quotidienne | Villes | Voitures | Voyages | Vêtements


> NOS AUTRES SITES GRATUITS : Cours d'anglais | Cours mathématiques | Cours d'espagnol | Cours d'allemand | Cours de français | Outils utiles | Bac d'anglais | Learn French | Learn English | Créez des exercices

> INFORMATIONS : Copyright - En savoir plus, Aide, Contactez-nous [Conditions d'utilisation] [Conseils de sécurité] Reproductions et traductions interdites sur tout support (voir conditions) | Contenu des sites déposé chaque semaine chez un huissier de justice | Mentions légales / Vie privée | Cookies .
| Cours et exercices de néerlandais 100% gratuits, hors abonnement internet auprès d'un fournisseur d'accès.