Créer un test
Connectez-vous !
Cliquez ici pour vous connecter
Nouveau compte
Des millions de comptes créés sur nos sites

100 % gratuit !
[Avantages]


- Accueil
- Accès rapides
- Imprimer
- Livre d'or
- Recommander
- Signaler un problème


Recommandés :
- Jeux gratuits
- Nos autres sitesPublicités :
   


Apprendre le néerlandais > Cours & exercices de néerlandais > test de néerlandais n°93105 : Vie professionnelle (26)- Secrétariat général

> Plus de cours & d'exercices de néerlandais sur les mêmes thèmes : | Travail [Autres thèmes]
> Tests similaires : - Métiers (1) - Vie professionnelle (1)- La lettre de candidature - Vie professionnelle (3)- Prendre rendez-vous - Vie professionnelle (4)- Entretien d'embauche - Vie professionnelle (6)- Le téléphone (1) - Métiers (2) - Vie professionnelle (9)- Le téléphone (4) - Vie professionnelle (23)- Service du personnel (3)
> Double-cliquez sur n'importe quel terme pour obtenir une traduction...


Vie professionnelle (26)- Secrétariat général


 U weet zeker dat onze vriendin Hilda een stage bij de firma Vandevoort volgt. Ze werkt nu samen met de secretaresse van de Karel Van de Poort, de directeur-generaal.

Mevrouw Lies Van Beneden opent alle brieven, leest ze en daarna geeft ze die aan de betreffende diensten. Ze heeft Hilda de volgende brief gegeven en vraagt haar om er een korte samenvatting van klaar te maken.

We gaan Hilda helpen en daarom moet u op de volgende vragen antwoorden.

Problemen met buitenlandse klanten die hun facturen niet of te laat betalen? Ontdek hoe u ermee kunt omgaan!

Sinds de financiële en economische crisis krijgt het probleem van onbetaalde facturen meer aandacht van de kmo's. Vroeger werden die vaak gewoon afgeschreven, maar gezien de sterke stijging van het probleem en omdat de banken minder krediet verstrekken, is een goed debiteurenmanagement noodzakelijk geworden. Uit onderzoek blijkt dat Europese ondernemingen de laatste jaren gemiddeld 2,6% van hun zakencijfer verliezen als gevolg van onbetaalde rekeningen.

Om dat probleem beter aan te pakken, heeft het Europees Parlement recent diverse richtlijnen goedgekeurd die kleinere ondernemingen meer mogelijkheden geven om hun facturen betaald te krijgen. De belangrijkste is de nieuwe richtlijn voor betalingsverkeer (late payment directive). Die voert een standaardbetalingstermijn van dertig dagen in, die alleen gewijzigd kan worden als beide partijen een langere termijn overeenkomen. In een tijd waarin veel grote ondernemingen eenzijdig hun betalingstermijn op negentig dagen of langer zetten, kan dat een aardverschuiving betekenen.

Deze wetgeving is jammer genoeg niet voldoende bekend bij de Vlaamse kmo's. Daarnaast hebben ze vaak geen goed systeem van debiteurenmanagement. Om die twee aspecten te verbeteren, organiseren het Agentschap Ondernemen en UNIZO Internationaal samen drie seminaries in de maand juni.
De seminaries worden erkend door het Instituut van de Accountants en Belastingconsulenten (IAB) als officiële vormingsuren.
De seminaries zijn gratis en voor iedereen toegankelijk. Aansluitend is er een receptie. Het volledige programma vindt u op de website van 'Ondernemen' en Unizo'.

Avancé Tweeter Partager
Exercice de néerlandais "Vie professionnelle (26)- Secrétariat général" créé par mariebru avec le générateur de tests - créez votre propre test ! [Plus de cours et d'exercices de mariebru]
Voir les statistiques de réussite de ce test de néerlandais

Merci de vous connecter à votre compte pour sauvegarder votre résultat.


1. Welke dienst zou de samenvatting van Hilda moeten ontvangen ?

2. Waarover gaat het ?

3. Vanaf wanneer kreeg dit probleem meer aandacht ?

4. Hoeveel procent van hun zakencijfer verliezen Europese ondernemingen daardoor ?

5. Wie heeft diverse richtlijnen goedgekeurd om dat probleem aan te pakken ?

6. Hoeveel dagen is de standaardbetalingstermijn ?

7. Is het mogelijk de standaardbetalingstermijn te wijzigen ?

8. Waarom organiseren het Agentschap Ondernemen en UNIZO Internationaal seminaries ?

9. Hoeveel seminaries organiseren ze samen ?

10. Hoeveel kosten ze ?


Fin de l'exercice de néerlandais "Vie professionnelle (26)- Secrétariat général"
Un cours ou un exercice gratuit de néerlandais pour apprendre gratuitement le néerlandais
Tous les exercices | Plus de cours et d'exercices de néerlandais sur les mêmes thèmes : | Travail

Partager : Facebook / Twitter / ... 


> INDISPENSABLES : TESTEZ VOTRE NIVEAU | GUIDE DE TRAVAIL | NOS MEILLEURES FICHES | Fiches les plus populaires | Aide/Contact

> COURS ET TESTS : Abréviations | Accords | Adjectifs | Adverbes | Alphabet | Animaux | Argent | Argot | Articles | Audio | Auxiliaires | Chanson | Communication | Comparatifs/Superlatifs | Composés | Conditionnel | Confusions | Conjonctions | Connecteurs | Contes | Contraires | Corps | Couleurs | Courrier | Cours | Dates | Dialogues | Dictées | Décrire | Démonstratifs | Ecole | Etre | Exclamations | Famille | Faux amis | Films | Formation | Futur | Fêtes | Genre | Goûts | Grammaire | Grands débutants | Guide | Géographie | Heure | Homonymes | Impersonnel | Infinitif | Internet | Inversion | Jeux | Journaux | Lettre manquante | Littérature | Magasin | Maison | Majuscules | Maladies | Mots | Mouvement | Musique | Mélanges | Métiers | Météo | Nature | Nombres | Noms | Nourriture | Négations | Opinion | Ordres | Participes | Particules | Passif | Passé | Pays | Pluriel | Politesse | Ponctuation | Possession | Poèmes | Pronominaux | Pronoms | Prononciation | Proverbes | Prépositions | Présent | Présenter | Quantité | Question | Relatives | Sports | Style direct | Subjonctif | Subordonnées | Synonymes | Temps | Tests de niveau | Tous les tests | Traductions | Travail | Téléphone | Vidéo | Vie quotidienne | Villes | Voitures | Voyages | Vêtements


> NOS AUTRES SITES GRATUITS : Cours d'anglais | Cours mathématiques | Cours d'espagnol | Cours d'allemand | Cours de français | Outils utiles | Bac d'anglais | Learn French | Learn English | Créez des exercices

> INFORMATIONS : Copyright - En savoir plus, Aide, Contactez-nous [Conditions d'utilisation] [Conseils de sécurité] Reproductions et traductions interdites sur tout support (voir conditions) | Contenu des sites déposé chaque semaine chez un huissier de justice | Mentions légales / Vie privée | Cookies .
| Cours et exercices de néerlandais 100% gratuits, hors abonnement internet auprès d'un fournisseur d'accès.